100 CÂU HỎI – ĐÁP VỀ DỊCH BỆNH COVID-19 – HỌC VIỆN QUÂN Y

Thực hiện kết luận trong phiên họp thứ nhất của Tiểu ban kỹ thuật của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 trong Quân đội; với tinh thần trách nhiệm cao, Học viện Quân y đã tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia trong các chuyên ngành liên quan đến phòng chống dịch bệnh của Học viện tổng hợp, biên soạn và biên tập sổ tay “100 câu hỏi – đáp về dịch bệnh Covid-19” nhằm cung cấp thông tin khoa học một cách hệ thống, tương đối chi tiết và dễ hiểu cho các cán bộ, nhân viên quân y tham gia trực tiếp vào hoạt động phòng chống dịch cũng như những người làm công tác tuyên truyền phòng chống dịch.

Các thông tin khoa học thường thức này sẽ giúp ích cho bạn đọc có thêm hiểu biết đầy đủ hơn về dịch bệnh này, từ đó thực hiện đúng hơn và tuân thủ tốt hơn các biện pháp phòng chống dịch – vừa để bảo vệ bản thân vừa bảo vệ cộng đồng.

Nội dung đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *