Hội thảo khoa học nâng cao năng lực phòng thí nghiệm năm 2020

Với mục đích tạo diễn đàn khoa học giữa Viện, trường và doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực phòng thử nghiệm trong phát triển ứng dụng kỹ phân tích kiểm nghiệm;

Tiếp theo thành công Hội thảo khoa học của hệ thống kiểm nghiệm năm 2018;

Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức: HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ  ĐÁNH GIÁ LIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM

– Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai – Số 01 Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

– Thời gian: Ngày 17 – 18/12/2020 (Khai mạc lúc 8h30).

Trân trọng kính mời: Đại diện Đơn vị tham dự Hội thảo.

– Chương trình chi tiết (kèm theo thư mời)

– Kinh phí tham dự: 1.000.000 đồng/ đại biểu.

Kính đề nghị Quý đơn vị đăng ký đại biểu tham dự Hội thảo trước ngày 05/12/2020 theo địa chỉ sau:

Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3.8374802 – 0283 8368 518/13; Email: pts@idqc-hcm.gov.vn

Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh sự đóng góp ủng hộ của Quý đơn vị và sự có mặt của Quý đại biểu sẽ góp phần vào thành công Hội thảo.

Công văn thư mời

Chương trình

Phiếu đăng ký

Thông tin Khách sạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *