Trung tâm Đánh giá Tương đương sinh học

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Nhằm thực hiện tốt mục tiêu Chính sách Quốc gia về thuốc của Việt Nam cũng như triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2010, Bô Y tế giao Phân Viện Kiểm nghiệm làm đầu mối thành lập Trung tâm đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học của thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Công văn số 2365/YT-QLD ngày 12/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế. DS. Nguyễn Văn Mô, Phân Viện trưởng phân công ThS. Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Phân Viện trưởng chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực này theo bản phân công số 22/PVKN-TCCB ngày 28/06/2005.
 • Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 26/7/2006 Tổ Đánh giá Tương đương sinh học được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-VKNT của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh do ThS. Trần Thị Quỳnh Chi làm tổ trưởng.
 • Ngày 12/9/2006 nâng cấp và đổi tên thành Trung tâm Đánh giá Tương đương sinh học theo Quyết định số 74/QĐ-VKNT của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh do ThS. Trần Thị Quỳnh Chi giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm và TS. Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Viện trưởng trực tiếp phụ trách, quản lý, điều hành Trung tâm.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 • Nghiên cứu xác định sinh khả dụng và đánh giá tương đương sinh học của thuốc
 • Phối hợp với các khoa chuyên môn đánh giá độ an toàn tiền lâm sàng của thuốc
 • Hợp tác quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học của thuốc
 • Tham gia các công tác theo qui định nhiệm vụ chung của các khoa chuyên môn

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Mẫu in vivo: 332 mẫu. Mẫu in vitro: 322 mẫu.
 • Đề tài nghiên cứu cấp Bộ: 01 đề tài. Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: 12 đề tài.
 • Triển khai xây dựng phương pháp định lượng trong dịch sinh học: 74 hoạt chất.
 • Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do Bộ trưởng Bộ Y tế
 • trao tặng các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2008, 2009, 2010, 2013, 2014.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.
 • Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước năm 2014.