Phòng Kế hoạch tổng hợp

Email: khth@vienkiemnghiem.gov.vn | Điện thoại: (84-28) 38368453

Cùng với sự hình thành của Phân Viện Kiểm Nghiệm khu vực phía Nam theo Quyết định số 1125/QĐ-BYT của Bộ Y Tế ngày 12 tháng 10 năm 1977, phòng Nghiệp vụ, tiền thân của phòng Kế hoạch Tổng hợp ngày nay, được thành lập và phát triển không ngừng; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong quản lý kế hoạch, điều phối các hoạt động và kỹ thuật trong Viện.
Để đáp ứng sự phát triển của đơn vị nói chung và của phòng Kế hoạch Tổng hợp nói riêng, trình độ chuyên môn cũng như năng lực công tác của nhân viên không ngừng được nâng cao. Đội ngũ nhân viên ham học hỏi, được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài thường xuyên, điển hình như: năm 2011 cử cán bộ tham gia tập huấn thực hành tốt sản xuất thuốc tại Malaysia; năm 2013 tham gia khóa học “Quản lý Phòng Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của văn phòng công nhận chất lượng – Bộ Khoa học công nghệ; năm 2014 tham gia lớp “Quản lý chất lượng toàn diện” .v.v…
Nhiệm vụ chính của phòng Kế hoạch Tổng hợp là xây dựng các kế hoạch hoạt động chuyên môn theo phương hướng của ngành và điều kiện cụ thể về nguồn lực sẵn có của cơ quan; lập kế hoạch và tổ chức lấy mẫu kiểm tra trên thị trường và các cơ sở sản xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện; đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch của các đơn vị trong hệ thống; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của Viện với cơ quan cấp trên; phối hợp cùng phòng Khoa học và Đào tạo lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra hướng dẫn mạng lưới về chuyên môn thử nghiệm / hiệu chuẩn; giao nhận mẫu thử nghiệm/ hiệu chuẩn thuộc các loại đối tượng được giao thử nghiệm/ hiệu chuẩn; tổng hợp tình hình chất lượng của các loại đối tượng thử nghiệm/ hiệu chuẩn do Viện thực hiện vả theo báo cáo của các cơ sở; thu nhận các khiếu nại hoặc phàn nàn về kết quả thử nghiệm/ hiệu chuẩn và tổ chức xử lý các khiếu nại đó để rút ra bài học về quản lý kỹ thuật không sai lỗi; lưu mẫu và hủy mẫu theo quy định; lưu trữ các loại tài liệu, hồ sơ về chuyên môn; công tác tiêu chuẩn hóa: Thẩm tra pháp chế và hành chính tiêu chuẩn trước và sau khi các khoa chuyên môn thẩm tra kỹ thuật và góp ý.
Được sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh Đạo Viện trong thời gian qua, phòng Kế hoạch Tổng hợp đã được trang bị cơ sở vật chất, phần mềm công nghệ thông tin đầy đủ và kịp thời đáp ứng các tiêu chí quản lý chất lượng theo hệ thống chuẩn mực ISO/ IEC 17025:2000 và GLP. Năm 2016, Phòng Kế hoạch Tổng hợp được trang bị hệ thống camera, hệ thống đo nhiệt độ – ẩm độ có cảnh báo qua E-mail, âm báo động; kệ tủ sắt, tủ mát theo dõi nhiệt độ, máy điều hòa và hút ẩm để bảo quản mẫu đúng điều kiện quy định, góp phần cho sự thành công trong đợt đánh giá chất lượng Prequalification WHO.
Về công tác chuyên môn, cùng với sự phát triển và đa dạng của ngành Dược cả nước, tình hình mẫu trên thị trường ngày càng nhiều về số lượng và đa dạng về chủng loại, dạng bào chế. Hàng năm, số lượng mẫu lấy và gửi đều tăng, theo thống kê số lượng mẫu trong 5 năm gần đây khoảng 18.400 mẫu, phòng Kế hoạch Tổng hợp đã nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác lập kế hoạch lấy mẫu, cung cấp tiêu chuẩn; phân mẫu, theo dõi và đôn đốc các Khoa/ phòng chuyên môn hoàn thành chỉ tiêu hàng năm đề ra. Báo cáo đầy đủ, trung thực và kịp thời, tham mưu và lên lịch công tác chỉ đạo tuyến cho Ban Lãnh đạo. Được đánh giá cao những nỗ lực không ngừng trong hoạt động chuyên môn, phòng Kế hoạch Tổng hợp được tặng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, điển hình Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y Tế năm 2015 (Quyết định số 1249/QĐ-BYT); bên cạnh đó, các cá nhân cũng nhận được bằng khen từ Bộ Trưởng Bộ Y tế, bằng khen Công đoàn ngành và các giấy khen của Viện trưởng nhiều năm liên tiếp.