Phòng Khoa Học Đào Tạo

Email: khdt@vienkiemnghiem.gov.vn | Điện thoại: (84-28) 38374802

Chức năng nhiệm vụ

1. Công tác đào tạo

Tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên ngành kiểm nghiệm thuộc các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong phạm vi được phân công. Tham gia đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành kiểm nghiệm.

– Hàng năm, lập kế hoạch đào tạo và triển khai thực hiện các chương trình, lớp học đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ CBVC về chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển các kỹ thuật phân tích theo định hướng phát triển của Viện.
– Có các chương trình đào tạo nghiệp vụ, kỹ thuật kiểm nghiệm cho cán bộ ở các Trung tâm kiểm nghiệm và các phòng kiểm nghiệm doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kiểm nghiệm tương đương trong khối ASEAN.
– Phối hợp cùng trường Đại học Y Dược TP HCM đào tạo cán bộ chuyên ngành phân tích, kiểm nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và thực hành.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Đây là nhiệm vụ quan trọng trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Vì vậy, Viện luôn hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu khoa học cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng kịp thời phương pháp phân tích trên các thiết bị hiện đại phù hợp với xu thế phát triển về khoa học kỹ thuật trong khu vực và trên thế giới.
– Các đề tài tập trung nghiên cứu theo hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn.
Đề tài được chia nhóm dựa vào định hướng nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản:
+ Nhóm đề tài Chiết xuất – Phân lập chất chuẩn đối chiếu từ dược liệu;
+ Nhóm đề tài Tinh chế – Tổng hợp tạp chất liên quan.
+ Nhóm đề tài Xây dựng Quy trình – Phương pháp triển khai các kỹ thuật phân tích hiện đại.

3. Hoạt động hợp tác quốc tế

– Xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế với Viện, cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, tham gia
các hội nghị, hội thảo chuyên đề ở nước ngoài theo các chương trình của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược.
– Chủ động khai thác có hiệu quả các nguồn tài trợ quốc tế nhằm tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị.

4. Công tác thư việc và công tác khác

– Xây dựng và quản lý thư viện, phục vụ tra cứu tài liệu.

– Đăng ký tài khoản tra cứu tài liệu internet phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

– Tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo cho hệ thống phòng kiểm nghiệm toàn quốc, tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo quốc tế (EDQM, NOMCoL Asia -Pacific/USP …)

– Tổ chức các chương trình hội thảo, hội nghị và một số công tác khác …

Năng lực

Tất cả cán bộ viên chức phòng Khoa Học và Đào Tạo đều biết và hiểu được hệ thống chất lượng được thành lập để đáp ứng yêu cầu của GLP – ISO/IEC 17025 và được thực hiện có hiệu quả.

Phòng Khoa Học và Đào Tạo đảm bảo chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng được phổ biến, hiểu rõ, thực hiện và duy trì trong toàn thể cán bộ viên chức của phòng.

Quá trình 10 năm hình thành và phát triển, phòng Khoa học và Đào tạo đã có những đóng góp được ghi nhận bằng các thành tích: Đơn vị đạt danh hiệu Phòng xuất sắc nhiều năm liền và tập thể xuất sắc với bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2011 đến 2014, bằng khen Thủ tướng chính phủ năm 2014.