Cảnh báo về sản phẩm y tế của WHO – Số 4/2021

Remdesivir giả được xác định ở khu vực châu Mỹ

Tóm tắt cảnh báo

   Cảnh báo này đề cập đến hai lô thuốc tiêm remdesivir 100mg/20ml (5 mg/ml) giả được phát hiện tại khu vực châu Mỹ và được báo cáo đến WHO vào tháng 7 năm 2021. Các sản phẩm này tuyên bố là do GILEAD sản xuất. Tuy nhiên, GILEAD đã xác nhận rằng các sản phẩm remdesivir được liệt kê trong cảnh báo này là giả mạo và không được sản xuất bởi họ. Các sản phẩm giả này đã được báo cáo ở cấp độ bệnh nhân (bao gồm tại bệnh viện) ở Mexico và chúng được cung cấp bất hợp pháp trên internet.

   Remdesivir là một loại thuốc kháng virus phổ rộng đã được phê duyệt hoặc cho phép sử dụng khẩn cấp để điều trị COVID-19 tại một số quốc gia. Vào tháng 11 năm 2020, WHO đã cập nhật một khuyến cáo có điều kiện đối với remdesivir ở bệnh nhân nhập viện do nhiễm COVID-19. Khuyến cáo này là một phần trong “Hướng dẫn trực tuyến: Trị liệu và COVID-19” của WHO và có nêu rõ: “Một khuyến cáo có điều kiện được đưa ra khi có bằng chứng không có sự đảm bảo chắc chắn xung quanh lợi ích và rủi ro của một can thiệp trị liệu. Trong trường hợp này, có một khuyến cáo có điều kiện chống lại việc sử dụng remdesivir. Điều này có nghĩa là không có đủ bằng chứng để khuyến khích việc sử dụng thuốc.

  Các sản phẩm được xác định trong cảnh báo này được xác định là làm giả trên cơ sở cố tình/gian lận giả mạo nhận dạng, thành phần hoặc nguồn gốc. Hiện chưa rõ thành phần trong các lọ và quá trình kiểm nghiệm sẽ được tiến hành.

• Lô EN2005A2-B: Số lô và hạn dùng (06/2023) không tương ứng với bất kỳ thuốc remdesivir do GILEAD sản xuất.

• Lô EN2009D7-Q: Số lô không tương ứng với bất kỳ thuốc remdesivir do GILEAD sản xuất.

Bảng 1. Đối tượng của Cảnh báo về sản phẩm y tế của WHO số 4/2021


Khuyến cáo đến các cơ quan quản lý và công chúng

   Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề nghị các quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm y tế giả mạo này tăng cường cảnh giác trong các chuỗi cung ứng bao gồm bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế, nhà bán buôn, nhà phân phối, nhà thuốc và bất kỳ nhà cung cấp sản phẩm y tế nào khác.

  Tất cả các sản phẩm y tế phải được lấy từ nguồn chính thức và đáng tin cậy. Tính xác thực và tình trạng của các sản phẩm này nên được kiểm tra cẩn thận. Tham khảo ý kiến từ chuyên gia y tế trong trường hợp nghi ngờ.

  Nếu bạn đang sở hữu sản phẩm trên, vui lòng không sử dụng. Nếu bạn đã sử dụng sản phẩm y tế giả mạo này, hoặc nếu bạn gặp phải một tác dụng phụ hoặc không thấy hiệu quả như mong đợi, ngay lập tức tham khảo ý kiến từ một chuyên gia y tế có trình độ và đảm bảo rằng họ báo cáo sự cố cho Cơ quan Quản lý Thuốc của Bộ Y tế hay quốc gia / Trung tâm cảnh giác dược quốc gia.

  Cơ quan y tế quốc gia được yêu cầu thông báo ngay cho WHO nếu sản phẩm y tế giả mạo này được phát hiện ở nước họ. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc sản xuất, phân phối hoặc cung cấp sản phẩm y tế này, vui lòng liên hệ đến rapidalert@who.int.
 

Bảng 2. Hình ảnh về đối tượng của Cảnh báo về sản phẩm y tế của WHO – Số 4/2021

Hình ảnh thuốc tiêm Remdesivir 100mg/20ml (5mg/ml) giả mạo được phát hiện tại Mexico
Lô EN2005A2-B

Hệ thống kiểm soát và giám sát toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với các sản phẩm y tế không đạt tiêu chuẩn và giả mạo (WHO Global Surveillance and Monitoring System for Substandard and Falsified Medical Products)

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang chủ của Cảnh báo về sản phẩm y tế của WHO

Email: rapidalert@who.int

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *