Chất chuẩn - Chất đối chiếu

Tên chất chuẩn Số lô hiện hành Hàm lượng % Tải về tài liệu
Cordycepin 5 mg QT444 0624 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
Schaftosid 10 mg QT442 0624 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
Acetaminophen (Paracetamol) related compound D 25 mg QT439 0524 (HD: 05/2027) Xem tài liệu
Acetaminophen (Paracetamol) related compound C 10 mg Qt438 0524 (HD: 05/2027) Xem tài liệu
Acetaminophen (Paracetamol) related compound B 10 mg QT437 0524 (HD: 05/2027) Xem tài liệu
Apixaban 60 mg QT434 0324 (HD: 03/2027) Xem tài liệu
Empagliflozin 60 mg QT435 0324 (HD: 03/2027) Xem tài liệu
Ezetimib QT433 0124 (HD: 01/2027) Xem tài liệu
Milnacipran hydroclorid 60 mg QT432 0124 (HD: 01/2027) Xem tài liệu
Emodin 5 mg/lọ QT340 0423 (HD: 04/2026) Xem tài liệu
Desacetyl diltiazem HCl 10 mg QT430 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Notoginsenosid R1 10 mg QT431 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Dutasterid 60 mg QT395 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Cholecalciferol dạng bột 40.000 IU/mg (60 mg/lọ) QT429 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Paeoniflorin 10 mg QT426 0923 (HD: 09/2026) Xem tài liệu
Rifampicin QT062 0923 (HD: 09/2026 Xem tài liệu
Perindopril arginin 300 mg QT364 0923 (HD: 09/2026) Xem tài liệu
Astragalosid IV 10 mg QT424 0923 (HD: 09/2026) Xem tài liệu
Hypophyllanthin 10 mg QT422 0923 (HD: 09/2026) Xem tài liệu
Bisoprolol fumarat QT420 0823 (HD: 08/2026) Xem tài liệu
Diltiazem hydroclorid QT418 0723 (HD: 07/2026) Xem tài liệu
Baclofen 60 mg QT419 0723 (HD: 07/2026) Xem tài liệu
Etoricoxib QT413 0623 (HD: 06/2026) Xem tài liệu
Chondroitin sulfat natri 200 mg QT414 0723 (HD: 07/2026) Xem tài liệu
Tạp A fenofibrat 10 mg QT412 0523 (HD: 05/2028) Xem tài liệu
Tạp A telmisartan 10 mg QT411 0523 (HD: 05/2028) Xem tài liệu
Tạp F Desloratadin 5 mg QT406 0423 (HD: 04/2028) Xem tài liệu
Tạp B amlodipin 5 mg QT404 0423 (HD: 04/2028) Xem tài liệu
Loganin 10mg QT402 0323 (HD: 30/03/2026) Xem tài liệu
Tạp A benzothiadiazin 25 mg QT371 010122 (HD: 30/01/2027) Xem tài liệu
Lithi L-lactat QT256 0223 (HD: 02/2026) Xem tài liệu
Anastrozol 50 mg QT394 1122 (HD: 11/2025) Xem tài liệu
Glipizid 50 mg QT393 1122 (HD: 11/2025) Xem tài liệu
Carvedilol QT392 1122 (HD: 11/2025) Xem tài liệu
Tạp D amlodipin 10 mg QT386 0722 (HD: 7/2025) Xem tài liệu
Pregabalin QT385 0823 (HD: 08/2026) Xem tài liệu
Lornoxicam 50 mg QT382 0622 (HD: 06/2025) Xem tài liệu
Bisacodyl QT381 0622 (HD: 06/2025) Xem tài liệu
Gefitinib QT380 0522 (HD: 05/2025) Xem tài liệu
Erythromycin (HPLC) QT436 0424 (HD: 04/2027) Xem tài liệu
Betamethason valerat 60 mg QT378 0522 (HD: 05/2025) Xem tài liệu
Ribavirin QT379 0522 (HD: 05/2025) Xem tài liệu
Acid clorogenic 10 mg QT356 010521 (HD: 05/2024) Xem tài liệu
Cefepim HCl QT375 0322 (HD: 03/2025) Xem tài liệu
Sulbactam QT195A 021021 (HD: 10/2024) Xem tài liệu
Myricetin 10 mg 010618 (HD: 09/2022) Xem tài liệu
Methylprednisolon QT159 080222 (HD: 02/2027) Xem tài liệu
Methylparaben QT128 0424 (HD: 04/2029) Xem tài liệu
Metformin hydroclorid QT168 0323 (HD: 03/2028) Xem tài liệu
L-Cystin QT162 050121 (HD: 01/2024) Xem tài liệu
Ibuprofen QT026 130520 (HD: 05/2025) Xem tài liệu
Hydrocortison acetat 60 mg QT372 010222 (HD: 02/2025) Xem tài liệu
Felodipin QT370 011121 (HD: 11/2024) Xem tài liệu
Favipravir QT368 011221 (HD: 12/2024) Xem tài liệu
Ergocalciferol 50 mg QT042 100621 (HD: 06/2025) Xem tài liệu
Enalapril maleat QT097 0124 (HD: 01/2027) Xem tài liệu
Drotaverin HCl QT184 0424 (HD: 04/2027) Xem tài liệu
Doxycyclin hyclat QT098 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Domperidon maleat QT040 0622 (06/2027) Xem tài liệu
Diclofenac natri QT005 1223 (HD: 12/2028) Xem tài liệu
Diclofenac kali QT160 1222 (12/2025) Xem tài liệu
Dextromethorphan HBr Xem tài liệu
Dexpanthenol Qt103 0423 (HD: 04/2026) Xem tài liệu
Dexclorpheniramin maleat QT018 070921 (HD: 09/2024) Xem tài liệu
Dexamethason natri phosphat 60 mg QT022 081221 (HD: 12/2024) Xem tài liệu
Desloratadin QT169 0323 (HD: 03/2028) Xem tài liệu
Cyanocobalamin 60 mg QT020 1023 (HD: 10/2025) Xem tài liệu
Codein phosphat QT090 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Codein QT058 060421 (HD: 04/2024) Xem tài liệu
Clotrimazol QT101 0822 (HD: 08/2025) Xem tài liệu
Clorpheniramin maleat QT021 0423 (HD: 04/2027) Xem tài liệu
Clindamycin phosphat QT109 040219 (HD: 02/23) Xem tài liệu
Clarithromycin QT045 0424 (HD: 04/2027) Xem tài liệu
Ciprofloxacin HCl QT012 0424 (HD: 04/2029) Xem tài liệu
Cinarizin QT082 1122 (HD: 11/2027) Xem tài liệu
Cimetidin QT003 0622 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
Cholecalciferol (dạng dầu, 250 mg) QT047 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Cloramphenicol QT014 100721 (HD: 07/2024) Xem tài liệu
Cetirizin dihydroclorid QT065 0322 (HD: 03/2027) Xem tài liệu
Cefradin (Cephradin) QT141 0223 (HD: 02/2026) Xem tài liệu
Cephalexin QT006 160421 (HD: 04/2025) Xem tài liệu
Celecoxib QT138 081020 (HD: 11/2024) Xem tài liệu
Cefuroxim natri 60 mg QT157 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Cefuroxim axetil QT126 120421 (HD: 04/2025) Xem tài liệu
Ceftriaxon natri QT132 051218 Xem tài liệu
Cefoperazon natri QT196 0723 (HD: 07/2026) Xem tài liệu
Cefixim QT136 0723 (HD: 07/2026) Xem tài liệu
Cefdinir QT194 081221 (HD: 12/2024) Xem tài liệu
Cefazolin natri QT156 050421 (HD: 4/2024) Xem tài liệu
Cefadroxil QT067 0524 (HD: 05/2029) Xem tài liệu
Captopril QT146 1122 (HD: 11/2027) Xem tài liệu
Calci pantothenat QT059 1022 (HD: 10/2027) Xem tài liệu
Cafein MP 15 mg QT360 1122 (HD: 11/2027) Xem tài liệu
Cafein QT028 0823 (HD: 08/2028) Xem tài liệu
Bromhexin hydroclorid QT008 0324 (HD: 01/2027) Xem tài liệu
Betamethason dipropionat QT087 0624 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
Betamethason Qt107 1122 (HD: 11/2027) Xem tài liệu
Benzyl alcohol 500 mg QT373 0523 (HD: 05/2028) Xem tài liệu
Azithromycin QT102 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Atenolol QT163 070621 (HD: 06/2025) Xem tài liệu
Aspirin QT078 0523 (HD: 05/2028) Xem tài liệu
Acid ascorbic QT016 0624 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
Ampicillin trihydrat QT011 0823 (HD: 08/2026) Xem tài liệu
Amoxycillin QT010 0224 (HD: 02/2027) Xem tài liệu
Amlodipin besylat QT145 0124 (HD: 01/2029) Xem tài liệu
Ambroxol hydroclorid QT142 0423 (HD: 04/2027) Xem tài liệu
Alverin citrat QT019 110122 (HD: 01/2025) Xem tài liệu
Alimemazin tartrat QT072 070420 (HD: 04/2025) Xem tài liệu
Albendazol QT049 0923 (HD: 09/2026) Xem tài liệu
Adefovir dipivoxil QT171 050721 (HD: 07/2024) Xem tài liệu
Aciclovir QT149 070320 (HD: 06/2025) Xem tài liệu
Acid salicylic QT158 100721 (HD: 07/2024) Xem tài liệu
Acid ursodeoxycholic QT374 0322 (HD: 03/2025) Xem tài liệu
Acetylcystein QT112 0822 (HD: 08/2027) Xem tài liệu
4-Cloroacetanilid 50 mg (Tạp Paracetamol) QT387 0822 (HD: 08/2027) Xem tài liệu
4-Aminophenol 50 mg (Tạp Paracetamol) QT389 0822 (HD: 08/2025) Xem tài liệu
2,5-Dimethylphenol 50 mg (Tạp A Gemfibrozil) QT262A 010118 (HD: 01/2021) Xem tài liệu
Rivaroxaban QT367 011021 (HD: 10/2024) Xem tài liệu
Molnupiravir 60 mg QT366 0322 (HD: 03/2025) Xem tài liệu
Tạp A fexofenadin 5 mg QT170A 011021 (HD: 10/2024) Xem tài liệu
Tạp B sulpirid 10 mg QT119B 010921 (HD: 09/2024) Xem tài liệu
Linagliptin 60 mg QT364 0923 (HD: 09/2026) Xem tài liệu
Levocetirizin dihydroclorid QT365 010821 (HD: 08/2024) Xem tài liệu
Hydrocortison 60 mg QT361 0622 (HD: 06/2025) Xem tài liệu
Quercitrin 5 mg QT362 010721 (HD: 04/2024) Xem tài liệu
L-Ornithin hydroclorid QT224 020721 (HD: 07/2024) Xem tài liệu
Kali sorbat QT294 0923 (HD: 09/2026) Xem tài liệu
Dextrose QT273 020621 (HD: 06/2024) 99,5% Xem tài liệu
Oxacillin natri QT357 010521 (Hd: 05/2024) Xem tài liệu
Acid ferulic 20 mg QT355 0423 (HD: 04/2026) Xem tài liệu
Sultamicillin tosilat QT353 010421 (HD: 04/2024) Xem tài liệu
Spironolacton QT352 0224 (HD: 02/2027) Xem tài liệu
Ginsenosid Re 10 mg QT349 0323 (HD: 30/03/2026) Xem tài liệu
Ginsenosid Rg1 10 mg QT348 1122 (HD: 11/2025) Xem tài liệu
Ginsenosid Rb1 10mg QT347 1122 (HD: 11/2025) Xem tài liệu
Imperatorin 10mg QT351 0323 (HD: 03/2026) Xem tài liệu
Sitagliptin phosphat QT337 010121 (HD: 01/2025) Xem tài liệu
Mangiferin QT339 011020 (HD: 10/2023) Xem tài liệu
Verbascosid 5 mg QT342 0624 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
Physcion 5 mg QT341 0323 (HD: 03/2026) Xem tài liệu
Baicalin 10 mg QT344 011020 (HD: 10/2023) Xem tài liệu
Kaempferol 5 mg QT343 011020 (HD: 10/2023) Xem tài liệu
Sildenafil citrat QT335 010820 (HD: 08/2024) Xem tài liệu
Acid tranexamic QT299 011120 (HD: 11/2024) Xem tài liệu
Olanzapin tạp B 5 mg QT338B 011120 (HD: 09/2024) Xem tài liệu
Olanzapin tạp C 5 mg QT338C 011120 (HD: 09/2024) Xem tài liệu
Natri L-lactat QT255 0223 (HD: 02/2026) Xem tài liệu
Candesartan cilexetil QT336 0124 (HD: 01/2027) Xem tài liệu
Olanzapin QT338 0823 (HD: 08/2026) Xem tài liệu
Gemfibrozil QT262 0523 (HD: 05/2026) Xem tài liệu
Nifuroxazid QT334 010719 (HD: 08/2024) Xem tài liệu
Carbocistein QT333 021021 (HD: 10/2024) Xem tài liệu
Erythromycin for microbiology assay QT046 0424 (HD: 04/2027) Xem tài liệu
Tạp C Glimepirid 5 mg QT423 0923 (HD: 09/2028) Xem tài liệu
Tạp B Glimepirid 10 mg QT441 0524 (HD: 05/2027) Xem tài liệu
Nabumeton QT297 1022 (HSD: 10/2027) Xem tài liệu
Tyrothricin QT332 021021 (HD: 10/2023) Xem tài liệu
Aspartam QT330 021021 (HD: 10/2024) Xem tài liệu
Paroxetin HCl QT322 0223 (HD: 02/2026) Xem tài liệu
Famotidin QT328 0822 (HD: 08/2027) Xem tài liệu
Tadalafil QT301 0124 (HD: 01/2029) Xem tài liệu
L-Methionin QT312 0622 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
L-Valin 200 mg QT318 0524 (HD: 05/2029) Xem tài liệu
L-Lysin acetat 200 mg QT327 0423 (HD: 04/2027) Xem tài liệu
L-Lysin hydroclorid 200 mg QT311 0622 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
Bezafibrat QT321 020621 (HD: 06/2024) Xem tài liệu
Valsartan QT323 020122 (HD: 01/2025) Xem tài liệu
L-Prolin 500 mg QT314 020521 (HD: 05/2024) Xem tài liệu
L-Serin 500 mg QT315 020621 (HD: 06/2024) Xem tài liệu
L-Glutamic acid 200 mg QT306 0523 (HD: 05/2028) Xem tài liệu
Fructose QT291 020621 (HD: 06/2024) Xem tài liệu
Sucrose 500 mg QT263 0623 (HD: 06/2028) Xem tài liệu
Diosmin 50 mg QT288 0622 (HD: 06/2025) Xem tài liệu
Phenylparaben QT396 1222 (HD: 12/2025) Xem tài liệu
Benzylparaben QT400 1222 (HD: 12/2025) Xem tài liệu
Ceftazidim QT233 010718 83,8% Xem tài liệu
Acid aristolochic I 020618 (HD: 06/2021) Xem tài liệu
L-Leucin 250 mg QT310 021021 (HD: 10/2024) Xem tài liệu
L-Histidin 500 mg QT308 0423 (HD: 04/2028) Xem tài liệu
L-Isoleucin 500 mg QT309 021221 (HD: 12/2024) Xem tài liệu
L-Alanin 500 mg QT302 010718 (HD: 07/2023) Xem tài liệu
Montelukast natri QT296 0524 (HD: 05/2027) Xem tài liệu
Dexamethason QT286 0624 (HD: 06/2029) Xem tài liệu
Hydroclorothiazid QT300 0224 (HD: 02/2027) Xem tài liệu
L-Phenylalanin 200 mg QT313 020921 (HD: 09/2024) Xem tài liệu
4-Hydroxybenzoic acid QT410 0523 (HD: 05/2028) Xem tài liệu
Natri valproat QT327 021021 (HD: 10/2024) Xem tài liệu
L-Threonin 500 mg QT316 010518 (HD: 05/2023) Xem tài liệu
Mannitol QT295 0323 (HD: 03/2028) Xem tài liệu
Sorbitol 500 mg QT267 0623 (HD: 06/2028) Xem tài liệu
Acid oleanolic 20 mg 030520 (HD: 05/2025) Xem tài liệu
Piperacillin natri QT266 021120 (HD: 11/2024) Xem tài liệu
L-Arginin HCl 200 mg QT303 0324 Xem tài liệu
L-Arginin 120 mg QT320 020521 (HD: 05/2024) Xem tài liệu
Tinidazol impurity A 10mg QT401 0123 (HD: 01/2028) Xem tài liệu
Metronidazol impurity A QT001A 020318 (HD: 03/2023) Xem tài liệu
Prednisolon acetat QT277 020921 (HD: 09/2024) Xem tài liệu
Tạp A amlodipin 10 mg QT403 0423 (HD: 04/2028) Xem tài liệu
Tạp G amlodipin 10 mg QT405 0423 (HD: 04/2028) Xem tài liệu
Allopurinol QT269 0822 (HD: 08/2027) Xem tài liệu
5-Methylthiazol-2-ylamin 10 mg (Tạp meloxicam) QT390 0822 (HD: 08/2025) Xem tài liệu
Lisinopril QT268 0423 (HD: 04/2026) Xem tài liệu
Natri benzoat QT277 0623 (HD: 06/2028) Xem tài liệu
4-Nitrophenol 50 mg (Tạp Paracetamol) 009C 020820 (HD: 08/2024) Xem tài liệu
Indapamid QT264 0224 (HD: 02/2027) Xem tài liệu
Fenofibrat QT271 020122 (HD: 01/2025) Xem tài liệu
Cloroquin phosphat QT270 010717 100,0 % Xem tài liệu
Cyanoguanidin – tạp metformin QT443 0524 (HD: 05/2027) Xem tài liệu
Vinpocetin QT368 021021 (HD: 10/2024) Xem tài liệu
Isobutylparaben QT399 1222 (HD: 12/2025) Xem tài liệu
Butylparaben QT398 0923 (HD: 09/2028) Xem tài liệu
Ethylparaben QT397 1222 (HD: 12/2025) Xem tài liệu
Esomeprazol magnesium QT335 0923 (HD: 09/2028) Xem tài liệu
Glibenclamid QT363 020821 (HD: 08/2024) Xem tài liệu
Gabapentin QT292 0922 (HD: 09/2027) Xem tài liệu
Calophyllolid Cal04/0-1/17 94,98 % Xem tài liệu
Perindopril erbumin QT298 0322 (HD: 03/2027) Xem tài liệu
2-Pyrrolidon (Tạp piracetam) QT258 0523 (HD: 03/28) Xem tài liệu
Floctafenin QT260 020920 (HD: 09/2023) Xem tài liệu
Alpha Tocopheryl Acetat 200 mg QT064 0524 (HD: 05/2027) Xem tài liệu
Capecitabin 60 mg QT272 0823 (HD: 08/2026) Xem tài liệu
Simethicon 250 mg QT275 0622 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
Curcumin III QT377 0422 (HD: 04/2025) 90,0% Xem tài liệu
Curcumin II QT376 0422 (HD: 04/2025) Xem tài liệu
CurcuminI QT209 060220 85,7% Xem tài liệu
Phyllanthin 5 mg QT354 0622 (HD: 06/2025) Xem tài liệu
Vitexin 5mg QT350 0323 (HD: 30/03/2026) Xem tài liệu
Menthol QT253 030421 (HD: 05/2025) Xem tài liệu
Eucalyptol 250 mg QT254 0523 (HD: 05/2028) Xem tài liệu
Methyl Salicylat 500 mg QT252 0323 (HD: 03/2026) Xem tài liệu
Diacerein QT218 040222 (HD: 02/2025) Xem tài liệu
Rutin 60 mg QT152 0823 (HD: 08/2026) Xem tài liệu
Econazol Nitrat QT257 020521 (HD: 05/2025) Xem tài liệu
Epigallocatechin Gallat QT215 011012 93,29% Xem tài liệu
L-Asparagin 120 mg QT251 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Quercetin 60 mg QT104 0723 (HD: 07/2026) Xem tài liệu
Colchicin QT212 0922 (HD: 09/2025) Xem tài liệu
Curcumin QT209 071120 (HD: 11/2023) 85,7 % Xem tài liệu
Hesperidin 60 mg QT214 0224 (HD: 02/2027) Xem tài liệu
Propranolol HCl QT118 1022 (HD: 10/2027) Xem tài liệu
Silybin 60 mg QT198 1123 (HD: 11/2026) Xem tài liệu
Aceclofenac QT220 030421 (HD: 04/2025) Xem tài liệu
Flunarizin HCl QT213 0523 (HD: 05/2028) Xem tài liệu
TẠP B-Nifedipin QT223 010915 99,75 % Xem tài liệu
TẠP A-Nifedipin QT222 010915 99,62 % Xem tài liệu
Captopril disulfid 10 mg QT146A 040820 (HD: 09/2024) Xem tài liệu
S-Amlodipin Besilat QT248 020918 92,8% Xem tài liệu
TẠP A-DICLOFENAC QT005A 021118 98,0 % Xem tài liệu
Fenofibrat impurity B (Tạp B fenofibrat) 10 mg QT440 0524 (HD: 04/2027) Xem tài liệu
Berberin Clorid QT122 0123 (HD: 01/2026) Xem tài liệu
Lactulose QT260 010118 99,4 % Xem tài liệu
Sulbactam Pivoxil QT244 0423 (HD: 04/2026) Xem tài liệu
Verapamil Hydroclorid QT242 010914 100,52 % Xem tài liệu
N-Acetyl-DL-Leucin QT241 030122 (HD: 01/2025) Xem tài liệu
Gabapentin impurity A 10 mg QT415 0623 (HD: 04/2028) Xem tài liệu
Fluconazol QT319 030621 (HD: 06/2024) Xem tài liệu
Cefotaxim natri QT232 020518 91,0% Xem tài liệu
Catechin QT238 010514 85,25 % Xem tài liệu
Phloroglucid hydrat QT237 010514 93,95 % Xem tài liệu
Bacitracin QT234 010414 66,3 IU/mg Xem tài liệu
Itraconazol QT236 0423 (HD: 04/2026) Xem tài liệu
Benzocain QT235 020417 99,2 % Xem tài liệu
Tramadol HCl QT232 030619 (HD: 06/2025) - Hết hàng Xem tài liệu
D-Phenylglycin (Tạp cephalexin) 10 mg QT230 030521 (HD: 05/2025) Xem tài liệu
Levosulpirid QT229 0423 (HD: 04/2026) Xem tài liệu
Clopidogrel bisulfat QT276 0822 (HD: 08/2027) Xem tài liệu
Piperaquin QT228 010713 99,27 % Xem tài liệu
Methocarbamol QT227 040820 (HD: 08/2024) Xem tài liệu
Pantoprazol natri QT219 050821 (HD: 08/2024) Xem tài liệu
Telmisartan QT217 050122 (HD: 01/2027) Xem tài liệu
Guanin-Tạp aciclovir QT149A 040222 (HD: 02/2025) Xem tài liệu
2-Amino-4(NO-ph)propan1,3-diol 20 mg (Tạp cloramphanicol) QT014A 030118 (HD: 01/2021) Xem tài liệu
Cefpodoxim proxetil QT208 071121 (HD: 11/2024) Xem tài liệu
Acid 7-ADCA (Tạp cephalexin) QT207 080621 (HD: 06/2025) Xem tài liệu
Danazol QT202 030920 (HD: 10/2024) Xem tài liệu
Clavulanat kali QT204 0723 (HD: 01/2025) Xem tài liệu
Triprolidin HCl QT200 020616 94,27 % Xem tài liệu
Irbesartan QT201 0822 (HD: 08/2027) Xem tài liệu
L-Cystein HCl QT199 1222 (HD: 12/2027) Xem tài liệu
Rhodamin B 43040/ Riedel Định tính Xem tài liệu
Zidovudin QT133 041116 99,5 % Xem tài liệu
Vanilin MP 15 mg QT358 1122 (HD: 11/2027) Xem tài liệu
Trimethoprim QT044 090621 (HD: 06/2025) Xem tài liệu
Trimetazidin hydrochlorid QT076 0123 (HSD: 01/2028) Xem tài liệu
Trimebutine maleate QT175 060122 (HD: 01/2027) Xem tài liệu
Triamcinolon acetonid QT084 060621 (HD: 06/2025) Xem tài liệu
Tinidazol QT095 070322 (HD: 03/2027) Xem tài liệu
Thiamine Mononitrate (Vit.B1 Nitrat) QT035 160421 (HD: 04/2025) Xem tài liệu
Thiamine Hydrochlorid (B1 HCl) QT025 130421 (HD: 04/2025) Xem tài liệu
Theophyllin QT131 0823 (HD: 08/2028) Xem tài liệu
Tetracycline Hydrochloride QT060 090217 97,2 % Xem tài liệu
Terpin Hydrate QT004 111019 (HD: 02/2024) Xem tài liệu
Tenoxicam QT123 050420 (HD: 04/2024) 99,6 % Xem tài liệu
Tenofovir diosproxil fumarat QT191 0622 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
Sulpirid QT119 090721 (HD: 07/2024) Xem tài liệu
Sulphamethoxazol QT071 110621 (HD: 06/2024) Xem tài liệu
Sulbactam natri QT195 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Spiramycin QT032 0123 (HD: 01/2026) Xem tài liệu
Simvastatin QT174 060122 (HD: 01/2027) Xem tài liệu
Secnidazol QT073 0822 (HD: 08/2027) Xem tài liệu
Salbutamol sulfat QT105 080819 (HD: 08/2022) Xem tài liệu
Roxithromycin QT069 0324 (HD: 03/2027) Xem tài liệu
Risedronate natri QT186 0823 (HD: 08/2026) Xem tài liệu
Riboflavin Natri Phosphat QT144 1223 (HD: 05/2025) Xem tài liệu
Riboflavin QT024 0624 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
Retinyl Palmitat 250 mg (Vit.A Palmitat) QT041 0223 (HD: 02/2026) Xem tài liệu
Retinyl Acetat 200 mg (Vit.A Acetat) QT143 080321 (HD: 03/2025) Xem tài liệu
Ranitidin hydrochlorid QT039 080521 (HD: 05/2025) Xem tài liệu
Rabeprazol natri 60 mg QT226 0822 (HSD: 08/2025) Xem tài liệu
Pyridoxin Hydrochlorid QT034 1222 (HD: 12/2027) Xem tài liệu
Propylparaben QT130 0123 (HD: 01/2028) Xem tài liệu
Promethazin Hydroclorid QT108 0324 (HD: 03/2027) Xem tài liệu
Procain Hydrochride QT125 040518 99,7 % Xem tài liệu
Prednison QT091 0424 (HD: 04/2027) Xem tài liệu
Prednisolon QT106 171020 (HD: 10/2024) Xem tài liệu
Piroxicam QT017 0422 (HD: 04/2027) Xem tài liệu
Piracetam QT110 0623 (HD: 06/2028) Xem tài liệu
Rosuvastatin calci QT182 050820 (HD: 08/2024) Xem tài liệu
Phenytoin QT190 0422 Xem tài liệu
Phenylephrine HCl QT178 060721 (HD: 07/2024) Xem tài liệu
Phenacetin MP 15 mg QT359 0523 Xem tài liệu
Penicillin V Kali (Phenoxymethyl Penicillin potassium) QT036 060520 (HD: 05/2023) 99,8 % Xem tài liệu
Paracetamol QT009 0322 (HD: 03/2027) Xem tài liệu
Cloxacillin Natri QT127 080820 (HD: 08/2024) Xem tài liệu
Lamivudin QT139 0423 (HD: 04/2026) Xem tài liệu
Levetiracetam QT183 050820 (HD: 08/2024) Xem tài liệu
Loperamid HCl QT037 0622 (HD: 06/2027) Xem tài liệu
Loratadin QT070 0623 (HD: 06/2028) Xem tài liệu
L-Tyrosin QT088 110121 (HD: 01/2025) Xem tài liệu
Mebendazole QT083 0124 (HD: 01/2027) Xem tài liệu
Mefenamic acid QT055 1022 (HD: 10/2027) Xem tài liệu
Meloxicam QT089 0423 (HD: 04/2028) Xem tài liệu
Miconazole Nitrat QT029 070421 (HD: 04/2025) Xem tài liệu
Moxifloxacin HCl QT187 0422 (HD: 04/2025) Xem tài liệu
Nalidixic Acid QT114 040921 (HD: 09/2024) Xem tài liệu
Neomycine Sulphate QT051 0623 (HD: 06/2026) Xem tài liệu
Nicotinamid (Vit. PP) QT054 0524 (HD: 05/2029) Xem tài liệu
Nifedipine QT002 0124 (HD: 01/2029) Xem tài liệu
Norfloxacin QT068 060719 99,5% Xem tài liệu
Nystatin QT033 0123 (HD: 01/2026) Xem tài liệu
Ofloxacin QT079 101220 (HD: 12/2024) Xem tài liệu
Gliclazid QT137 0923 (HD: 09/2028) Xem tài liệu
Ketoprofen QT048 040916 99,5% Xem tài liệu
Heptaminol Hydroclorid QT121 030313 99,20 % Xem tài liệu
Omeprazol QT134 1023 (HD: 10/2026) Xem tài liệu
Oxomemazine Hydrochloride QT074 050815 99,78 % Xem tài liệu
Naphazolin Nitrat QT080 060515 99,49 % Xem tài liệu
Metronidazol QT001 131121 (HD: 11/2024) Xem tài liệu
Mephenesin QT057 100621 (HD: 06/2024) Xem tài liệu
Losartan kali QT166 0822 (HD: 08/2027) Xem tài liệu
Lincomycin hydrochlorid QT092 100122 (HD: 02/2026) Xem tài liệu
Lidocain Hydrochlorid QT124 0423 (HD: 04/2026) Xem tài liệu
Levofloxacin QT165 0523 (HD: 05/2028) Xem tài liệu
Lansoprazol QT161 0822 (HD: 08/2027) Xem tài liệu
Ketoconazol QT050 070317 99,7 % Xem tài liệu
Indomethacin QT077 040414 98,51 % Xem tài liệu
Hyoscin n-butylbromid QT113 030319 (HD: 30/3/2022) Xem tài liệu
Guaifenesin QT081 100121 (HD: 01/2025) Xem tài liệu
Griseofulvin QT027 040916 953,2 µg/mg Xem tài liệu
Glucosamin HCl QT167 120122 (HD: 01/2027) Xem tài liệu
Glimepirid QT173 0623 (HD: 06/2028) Xem tài liệu
Gentamicin sulfat QT056 0424 (HD: 04/2027) Xem tài liệu
Fursultiamin QT172 0722 (HD: 07/2027) Xem tài liệu
Furosemid QT129 060121 (HD: 01/2025) Xem tài liệu
Folic Acid QT099 0723 (HD: 07/2026) Xem tài liệu
Flavoxat HCl QT151 031015 99,36% Xem tài liệu
Fexofenadin HCl QT170 0224 (HD: 02/2027) Xem tài liệu
Diphenhydramine Hydrochloride QT052 040213 99,74% Xem tài liệu
Diazepam QT181 020213 Xem tài liệu
Dextropropoxyphen HCl QT147 030315 99,99% Xem tài liệu
Dexamethasone Acetate QT013 111120 (HD: 11/2024) Xem tài liệu
Ceftriaxon Natri QT132 051218 90,0% Xem tài liệu
Cefaclor QT066 110519 (HD: 05/2023) Xem tài liệu
Carbamazepin QT192 040319 (HD: 03/23) 99,9 % Xem tài liệu
Bromazepam QT180 030217 99,9% Xem tài liệu
Atorvastatin Ca QT164 1022 (HSD: 10/27) Xem tài liệu