2-Amino-4(NO-ph)propan1,3-diol 20 mg (Tạp cloramphanicol)

Số lô hiện hànhHàm lượngTài liệuNgày cập nhật
QT014A 030118 (HD: 01/2021)Xem tài liệu03/01/2018