Candesartan cilexetil

Số lô hiện hànhHàm lượngTài liệuNgày cập nhật
QT336 0124 (HD: 01/2027)Xem tài liệu
QT336 010920 (HD: 09/2024)Xem tài liệu01/09/2020