Fenofibrat impurity B (Tạp B fenofibrat) 10 mg

Số lô hiện hànhHàm lượngTài liệuNgày cập nhật
QT440 0524 (HD: 04/2027)Xem tài liệu
QT271B 020121 (HD: 01/2025)Xem tài liệu02/01/2021