Lidocain Hydrochlorid

Số lô hiện hànhHàm lượngTài liệuNgày cập nhật
QT124 0423 (HD: 04/2026)Xem tài liệu
QT124 04032093,4%Xem tài liệu04/03/2020