Rabeprazol natri 60 mg

Số lô hiện hànhHàm lượngTài liệuNgày cập nhật
QT226 0822 (HSD: 08/2025)Xem tài liệu04/06/2019