Rutin 60 mg

Số lô hiện hànhHàm lượngTài liệuNgày cập nhật
QT152 0823 (HD: 08/2026)Xem tài liệu
QT152 060420 (HD: 04/2024)Xem tài liệu06/04/2020