Sulbactam natri

Số lô hiện hànhHàm lượngTài liệuNgày cập nhật
QT195 1023 (HD: 10/2026)Xem tài liệu
QT195 060620 (HD: 06/2024)Xem tài liệu06/06/2020