Tạp B Glimepirid 10 mg

Số lô hiện hànhHàm lượngTài liệuNgày cập nhật
QT441 0524 (HD: 05/2027)Xem tài liệu
QT173B 010319 (HD: 03/24)Xem tài liệu01/03/2019