Chương trình đào tạo năm 2021 của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo năm 2021 của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh dành cho các đơn vị trong hệ thống phòng thử nghiệm/ nghiên cứu phát triển.

Ghi chú:
* Mức phí đào tạo tập trung, đào tạo kèm cặp (dự kiến): 1.200.000 đồng – 1.500.000 đồng/ học viên/ ngày (Bao gồm tea-break, bữa trưa; Chưa bao gồm chi phí dung môi hóa chất, thuốc thử chuyên biệt sử dụng cho 01 lớp đào tạo có thực hành);
* Đối với các lớp tập trung tại Viện, ngoài mức phí cho mỗi học viên, đơn vị tự chi trả tiền ăn, ở, đi lại;
* Đối với lớp đào tạo tại đơn vị hoặc kèm cặp chuyên đề riêng, theo yêu cầu số lượng học viên và thỏa thuận với đơn vị sẽ theo từng hợp đồng cụ thể.

Phiếu đăng ký đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *