Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2020

Để nâng cao năng lực phòng thí nghiệm (PTN) và đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo nguyên tắc Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) và chuẩn mực ISO/IEC 17025, Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) đánh giá liên phòng năm 2020 (ILT 2020);

Công văn thông báo

Thư mời tham gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *