Chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2022

Để đánh giá năng lực phòng thí nghiệm (PTN) và đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo nguyên tắc Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) và chuẩn mực ISO/IEC 17025, Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) đánh giá liên phòng năm 2022 (ILT 2022);

 • Thời gian: Bắt đầu từ tháng 04/2022, kết thúc vào tháng 12/2022;
 • Thông tin phép thử và mức thu:
TT Mã phép thử Phép thử Đối tượng mẫu Đơn giá (VNĐ)
1 ILT 2022 – 1 Chuẩn độ đo điện thế Nguyên liệu 2.000.000
2 ILT 2022 – 2 Định lượng bằng phương pháp

sắc ký lỏng

Viên nang 2.000.000
3 ILT 2022 – 3 Định lượng bằng phương pháp

quang phổ tử ngoại

Viên bao phim 2.000.000
4 ILT 2022 – 4 Định tính bằng phương pháp

sắc ký lớp mỏng

Dược liệu 2.000.000
5 ILT 2022 – 5 Định lượng nước bằng thuốc thử

Karl Fischer

Nguyên liệu 1.500.000
6 ILT 2022 – 6 Mất khối lượng do làm khô Viên nang 1.500.000
7 ILT 2022 – 7 Nội độc tố vi khuẩn

(giới hạn: 0,25 EU/mL)

Dung dịch 3.500.000
8 ILT 2022 – 8 Xác định độ hòa tan bằng

phương pháp quang phổ tử ngoại

Viên nang 2.500.000
9 ILT 2022 – 9 Xác định acid salicylic trong gel

bằng phương pháp sắc ký lỏng

Mỹ phẩm 2.000.000
10 ILT 2022 – 10 Thử vô khuẩn Dung dịch 3.000.000
11 ILT 2022 – 11 Giới hạn nhiễm khuẩn Thuốc bột 3.000.000
12 ILT 2022 – 12 Xác định hoạt lực thuốc kháng sinh bằng phương pháp vi sinh vật (spiramycin) Viên nén 2.000.000

 

 • Quy trình đăng ký tham gia
 • Phòng thí nghiệm đăng ký tham gia chương trình xin gửi file excel “Phiếu đăng ký TNTT 2022” đến email pts@idqc-hcm.gov.vn
 • Hạn đăng ký: 10/05/2022
 • PTN cần trao đổi thêm thông tin, xin liên hệ: Phòng Khoa học & Đào tạo Điện thoại: (028) 3836 8518/ (028) 3837 4802 – Email: pts@idqc-hcm.gov.vn
 • Chương trình TNTT 2022 chỉ gửi mẫu thử cho các đơn vị đã đóng phí tham gia.
 • Phương thức thanh toán
 • Quý đơn vị có thể nộp tiền mặt tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh – Số 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoặc chuyển khoản:

Đơn vị thụ hưởng: Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản : 310.10.00.039827.2

 • Nội dung chuyển tiền: Viết tắt tên đơn vị và nội dung thanh toán

VD: “TTKN Dong Thap – TNTT 2022”

 • Thông tin về việc nộp phí và xuất hóa đơn:

Điện thoại: (028) 3920 6545 hoặc Email: mkhue.vknthcm@gmail.com

 • Thay đổi hoặc hủy tham gia chương trình
 • Thay đổi hoặc hủy tham gia trước khi mẫu gửi đi: Phải có công văn xác nhận của đơn vị.
 • Thay đổi địa chỉ nhận mẫu sau khi mẫu đã gửi đi: Phí vận chuyển lần 2 sẽ do đơn vị chi trả
 • Thay đổi hoặc hủy tham gia sau khi mẫu đã gửi đi: Xem như đơn vị không nộp kết quả thử nghiệm và không được hoàn phí tham dự.

Công văn thông báo

Phiếu đăng ký CT TNTT 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *