Công khai dự toán thu – chi ngân sách Quí 3 năm 2020 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM

Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quí 1 năm 2020.

Nội dung đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *