Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế lần thứ IX


Ngày 21/08/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Y tế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế tập trung thực hiện mục tiêu chung: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế trong sạch – vững mạnh; không ngừng nâng cao trình độ chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế tập trung thực hiện 8 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% cơ sở Đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở đảng yếu kém; Phấn đấu hàng năm đạt trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ kết nạp 500 đảng viên trở lên. Đảng bộ Khối cũng phấn đấu 100% các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; Đảm bảo đời sống, việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ổn định, thu nhập bình quân hàng năm tăng; Phấn đấu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 19 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI với 4 đại biểu chính thức. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025 lần thứ I đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 6 đồng chí; đồng chí Trần Diệp Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược TPHCM được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 7 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

(Thanhuytphcm.vn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *