Đại hội Đảng bộ và Lễ trao Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, được sự chỉ đạo sát sao và chấp thuận của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế, đại hội các chi bộ trực thuộc đã diễn ra trong ngày 05 tháng 03 năm 2020 và ngày 18 tháng 3 năm 2020, Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc đã long trọng tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng qui định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đại hội đã đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ  nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Đại hội, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ; văn kiện Báo cáo Chính trị Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; các chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã tiếp thu ý kiến lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế và thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ngày 04 tháng 05 năm 2020, tại Viện cũng đã diễn ra buổi lễ công bố Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Viện. Ban Chấp hành gồm các đồng chí: Đồng chí Trần Việt hùng – Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng bộ, đồng chí Vũ Trần Việt Anh, đồng chí Trịnh Hoàng Dương và đồng chí Phạm Thị Thắm. Buổi Lễ có sự tham dự của đồng chí Ngô Đồng Khanh, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế; đồng chí Lê Tấn Phong, Phó Bí thư thường trực và đoàn công tác của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Ngô Đồng Khanh đã chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí cũng khẳng định, đại hội đã lựa chọn được những nhân sự xứng đáng tham gia vào Ban Chấp hành với sự tín nhiệm cao của toàn thể đảng viên tham dự đại hội.

 

Là Viện Kiểm nghiệm trực thuộc Bộ Y tế, với vai trò của đơn vị đầu ngành tuyến phía Nam, cùng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động đam mê, tâm huyết với nghề nghiệp, toàn thể đảng viên đảng bộ Viện sẽ đoàn kết đồng lòng góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, định hướng trong giai đoạn phát triển mới của Viện theo quy chế tổ chức và hoạt động đã được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 142/QĐ-BYT ngày 20/1/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *