HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sáng ngày 03/03/2023, Đảng ủy Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tới dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Đăng Hoàng, Đại diện Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Y tế;

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nêu rõ, năm 2022 Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đối với công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng nổi bật là: Đảng bộ đã nghiêm túc và có nhiều đổi mới trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Các chi bộ, đảng viên tiếp tục hưởng ứng thực hiện, cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Duy trì tốt nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ và giao ban cấp ủy hàng tháng, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên kịp thời…

Đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng bộ thông qua báo cáo xây dựng đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Tại Hội nghị, Đảng bộ cũng đã tổng kết rút kinh nghiệm công tác kiểm tra giám sát 2022; thông qua kế hoạch kiểm tra – giám sát năm 2023 và thảo luận đề án thành lập thêm một Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023

Đồng chí Phạm Thị Thắm, Đảng ủy viên thông qua đề án thành lập Chi bộ 4

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng, Đại diện Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y Tế đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng đề nghị, trong năm 2023 Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, lựa chọn những khâu đột phá trong công tác, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại đã được chỉ ra để nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung làm tốt một số nội dung, như: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên; Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối; Kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dự luận xã hội; tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng và dư luận xã hội; làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng, Đại diện Đảng ủy Khối Cơ sở Bô Y tế phát biểu tại Hội nghị

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn tại Đảng bộ, Đảng ủy Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng quà chúc mừng các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ đã hoàn thành công tác tại Đảng bộ và chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương.

Đảng bộ chúc mừng các đồng chí Trương Thị Thu Lan (Chi bộ 2), Trần Thanh Thủy (Chi bộ 3) đã hoàn thành công tác tại Đảng bộ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *