Liên hệ

Thông tin khác

 * Yêu cầu gửi mẫu, dịch vụ kiểm nghiệm và công tác mạng lưới

– Phòng Kế hoạch Tổng hợp

ĐT: 028 38368453 – Email: khth@vienkiemnghiem.gov.vn;

– Bộ phận hỗ trợ cung cấp tiêu chuẩn: bophantieuchuan@vienkiemnghiem.gov.vn

 

Liên quan đến dịch vụ cung cấp chuẩn đối chiếu

– Phân phối chuẩn đối chiếu hóa học

    Liên hệ:  Cửa hàng 200 Cô Bắc – Chị Bạch Hồng – Điện thoại: 028 38374267

– Phân phối chuẩn dược liệu, chuẩn marker (chuẩn chiết xuất từ dược liệu)

    Liên hệ:  Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị – Chị Minh Trang

    ĐT: 028.38374803/ 02838368518 – Email: vtttb@vienkiemnghiem.gov.vn

– Giải đáp về số lô chất chuẩn đối chiếu hóa học, chuẩn marker (chuẩn chiết xuất từ dược liệu):

    Liên hệ:  Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – TS. Trịnh Hoàng Dương

    ĐT: 0985 313 173/ 028 38389600 – Email: tlcc@vienkiemnghiem.gov.vn

– Giải đáp về số lô chất chuẩn đối dược liệu:

    Liên hệ :   Khoa Đông dược Dược liệu – ThS. Lữ Thị Kim Chi

    ĐT: 0987362305/ 02838389604 – Email: kimchids@yahoo.com.vn;

 

Liên quan đến dịch vụ Đào tạo và Hiệu chuẩn

– Phòng Khoa học và Đào tạo

    ĐT: 028 38374802 – Email: khdt@vienkiemnghiem.gov.vn

 

Hỗ trợ Dược điển Việt Nam và Dược điển các nước

– Văn phòng Hội đồng Dược điển Dược thư Quốc gia

    ĐT: 024 38256905 – Email: phamminh_sunny85@yahoo.com