Lớp đào tạo kỹ thuật “Giới hạn nhiễm khuẩn trong thuốc”

Nhằm hỗ trợ cho các phòng kiểm nghiệm nâng cao năng lực kiểm nghiệm viên, Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo kỹ thuật “Giới hạn nhiễm khuẩn trong thuốc” dành cho phòng kiểm nghiệm có triển khai kỹ thuật vi sinh.

  • Học viên:

+ Phụ trách Phòng kiểm nghiệm

+ Kiểm nghiệm viên

+ Thành viên Ban đảm bảo chất lượng phụ trách lĩnh vực vi sinh

  • Thời gian: 05 ngày, từ ngày 25 – 29/4/2022 (Khai giảng vào lúc 8h30, ngày 29/4/2022).
  • Địa điểm: Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. HCM

                    Số 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  • Học phí: 7.000.000đ/ người/ lớp.

Hạn đăng ký đến hết ngày: 15/4/2022 hoặc khi đủ học viên theo quy định tổ chức lớp; Ban Tổ chức sẽ giới hạn số học viên do yêu cầu nghiêm ngặt của khu vực thử nghiệm vi sinh

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu xin đăng ký về Phòng Khoa học & Đào tạo bằng công văn hoặc email:

Email: khdt@idqc-hcm.gov.vn;

Điện thoại: 028 38368518 (NB 13) – 028 38374802;

  • Thông tin chuyển khoản:

Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản: 310.10.00.039827.2

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

Nội dung ghi trên phiếu chuyển tiền: Học phí lớp VS T4-22-Tên đơn vị;

Công văn thông báo

Phiếu đăng ký – GHNK

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *