Lớp đào tạo “Quản lý và hiệu chuẩn – kiểm tra dụng cụ thí nghiệm”

Để hỗ trợ phòng kiểm nghiệm nâng cao năng lực kiểm nghiệm viên, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo “Quản lý và hiệu chuẩn – kiểm tra dụng cụ thí nghiệm”

Thời gian: 03 ngày, từ 24-26/07/2019 (khai giảng 8h15 ngày 24/07/2019)

Địa điểm: Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. HCM – Số 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Học phí: 4.000.000/ học viên/ khóa (Bao gồm bữa cơm trưa cho học viên).

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng Khoa học và đào tạo

  Fax: 028 38367900 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

   Điện thoại: 028 38368518 (NB 13) – 028 38374802;

Công văn lớp học

Phiếu đăng ký

Một số hình ảnh lớp học

Pipet01

Pipet02

Pipet03

Pipet04

Pipet05