Lớp đào tạo “Xây dựng Hệ thống chất lượng áp dụng chuẩn mực ISO/IEC 17025:2017

Nhằm hỗ trợ cho các phòng thử nghiệm (PTN) xây dựng hệ thống chất lượng theo các chuẩn mực, nguyên tắc hiện hành cũng như chia sẻ kinh nghiệm quá trình duy trì và cải tiến hệ thống, Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo:

Xây dựng Hệ thống chất lượng áp dụng chuẩn mực ISO/IEC 17025:2017

Tham gia khóa đào tạo, học viên sẽ được cập nhật những nội dung yêu cầu của chuẩn mực ISO/IEC 17025:2017. Giảng viên cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm duy trì hệ thống chất lượng theo các chuẩn mực, nguyên tắc hiện hành trong nước và quốc tế tại phòng kiểm nghiệm lĩnh vực dược thông qua các chuyên đề chuyên sâu và các buổi thảo luận.

               Học viên:

+ Thành viên và phụ trách Ban chất lượng

+ Phụ trách và nhân viên phòng kiểm nghiệm

               Thời gian: 02 ngày, từ ngày 27-28/6/2019 (Khai giảng vào lúc 8h15, ngày 27/6/2019).

               Địa điểm: Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh;

                  200 Cô Bắc, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM.

               Học phí: 2.500.000đ/ học viên (bao gồm bữa cơm trưa);

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu xin gửi đăng ký theo biểu mẫu về

Phòng Khoa học & Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh

Hạn đăng ký đến hết ngày 21/6/2019.

  • Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 38368518 (NB 13) – 028 38374802; Fax: 028 38367900.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Thông tin chuyển khoản:

   Tên tài khoản: VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TP. HỒ CHÍ MINH

    Tài khoản: 310.10.00.039827.2 – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN TP. HCM (Nội dung trên Phiếu chuyển khoản ghi rõ: Học phí lớp ISO/IEC T6-19)

Công văn mời tham dự

Nội dung chương trình

Phiếu đăng ký tham dự