Tài liệu ISO 2020

Tài liệu áp dụng cho phòng thí nghiệm của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)

AP01. Thủ tục giải quyết phàn nàn, khiếu nại – Phiên bản 04/01/2020

AP02. Thủ tục xem xét lại quyết định công nhận – Phiên bản 04/01/2020

APL01. Thủ tục Công nhận phòng thí nghiệm – Phiên bản 04/01/2020

AR01. Quy định chung về công nhận – Phiên bản 04/01/2020

AR02. Qui định sử dụng Logo và Dấu công nhận – Phiên bản 04/01/2020

ARL01. Qui định tính phí đánh giá PTN – Phiên bản 04/01/2020

ARL02. Qui định phân loại lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn – Phiên bản 04/01/2020

ARL03. Qui định Liên kết chuẩn, PT, so sánh liên phòng – Phiên bản 04/01/2020

ARL04. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Sinh – Phiên bản 04/01/2020

ARL05. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Hoá – Phiên bản 04/01/2020

ARL06. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Dược – Phiên bản 04/01/2020

ARL07. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Đo lường hiệu chuẩn – Phiên bản 04/01/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *