Tài liệu tham khảo của Chương trình TNTT 2024

ILT 2024-1-Karl Fischer

ILT 2024-2-pH

ILT 2024-3-UV-ViS

ILT 2024-4-Niacinamid bangHPLC

ILT 2024-5-Aspirin bangHPLC

ILT 2024-6-tap Fumaric bangTLC

ILT 2024-7-Duoclieu bangTLC

ILT 2024-8-LOD

ILT 2024-9-CĐ complexon

ILT 2024-10-Dohoatan

ILT 2024-11-Noidocto

ILT 2024-12-DoVokhuan

ILT 2024-13-GHNK

ILT 2024-14-HLKS

ILT 2024-15-Sylimarin bangHPLC

ILT 2024-16-tap B meloxicam bangHPLC

Quý đơn vị có thắc mắc xin gửi email về Ban Tổ chức: pts@vienkiemnghiem.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *