Thông báo gửi mẫu Đợt 2 Thử Nghiệm Thành Thạo

Kính gửi Phòng thí nghiệm,

Ngày 28/06/2022, Ban Tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo đánh giá liên phòng năm 2022 (ILT 2022) – Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã gửi mẫu TNTT 2022 – Đợt 2 (Các phép thử hóa lý) theo Phiếu đăng ký tham gia tới Quý đơn vị

Khi nhận được mẫu thử, kính đề nghị phòng thí nghiệm xác nhận tình trạng mẫu nhận vào biểu mẫu (đã gửi kèm) và gửi về email của Ban Tổ chức pts@idqc-hcm.gov.vn.

Phòng thí nghiệm lưu ý có kế hoạch bảo quản mẫu thử, chuẩn đối chiếu theo khuyến cáo trên bao bì và phân tích mẫu theo đúng yêu cầu của Chương trình.

Sau ngày 04/07/2022, nếu phòng thí nghiệm (PTN) không gửi thông tin xác nhận tình trạng mẫu, Ban Tổ chức sẽ xem như PTN đã nhận đủ mẫu thử và chuẩn đối chiếu để tiến hành thử nghiệm đối với các thử nghiệm trên.

Nếu đơn vị có câu hỏi, xin vui lòng gửi về email pts@idqc-hcm.gov.vn.  

Trân trọng kính báo.

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TNTT 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *