Thông báo Kiểm tra các tạp chất khác thuộc nhóm nitrosamine

Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai phương pháp kiểm nghiệm các tạp chất thuộc nhóm Nitrosamine (N-Nitrosodimethylamine (NDMA), N-Nitrosodiethylamine (NDEA) N-NitrosoN-methyl-4-aminobutỷic acid (NMBA) …) trong các nguyên liệu và thành phần ranitidin, metformin, nhóm sartan và các dược chất theo khuyến cáo của FDA, EMA.

Thông báo này thay thế thông báo số 741/TB-VKNT ký ngày 16/12/2019 của Viện.

Công văn thông báo số 94/TB-VKNT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *