Thứ trưởng Bộ Y tế có buổi làm việc, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thi công dự án tại Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM

Sáng ngày 09/5/2024, Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế có buổi làm việc, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thi công dự án Nâng cấp, xây dựng và mua sắm trang thiết bị tại Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó tại cuộc họp ngày 22/3/2024 về kiểm điểm tiến độ Dự án Nâng cấp, xây dựng và mua sắm trang thiết bị Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế đã có Thông báo kết luận số 421/TB-BYT ngày 05/4/2024.

Trực tiếp tại công trình, có mặt đại diện các bên chủ đầu tư Ban Quản lý công trình Y tế, nhà thầu thi công Liên danh Công ty Địa ốc Hà Nội – Airpower, đơn vị tư vấn giám sát Liên danh Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ xây dựng – Công ty Cổ phần cơ điện và công nghệ EMC và Ban lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Ban Quản lý công trình Y tế, nhà thầu thi công Liên danh Công ty Địa ốc Hà Nội – Airpower, và đơn vị tư vấn giám sát dự án báo cáo về việc triển khai thực hiện theo Thông báo kết luận số 421/TB-BYT ngày 05/4/2024.

Trước tình hình triển khai thực tế tại công trình chưa đáp ứng được tiến độ thi công, Thứ trưởng đã chỉ đạo trực tiếp tại công trình:

– Đề nghị nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát lập tiến độ thi công chi tiết, đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ pháp lý có liên quan theo đúng quy định trong tháng 5/2024, tuyệt đối bảo đảm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

– Đề nghị Ban Quản lý công trình Y tế, đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên đôn đốc, giám sát, quản lý chất lượng, quản lý tiến độ và công tác an toàn tại công trường theo đúng kế hoạch xây dựng và tuân thủ quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh tại dự án:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *