Tổ chức khóa học phối hợp với Hội đồng Dược điển Mỹ

Với mục đích cung cấp đến các phòng thử nghiệm thông tin mới nhất về quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm thuốc sản xuất tại Việt Nam; Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh hợp tác cùng Hội đồng Dược điển Mỹ mở khóa đào tạo:

Kiểm soát tạp chất trong sản phẩm thuốc và nguyên liệu làm thuốc

Khóa học tích hợp Hướng dẫn ICH cho tạp chất, các chuyên luận chung của USP và thực tiễn ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm. Đồng thời cũng cung cấp những kiến thức, ví dụ thực tế về cách đánh giá và kiểm soát tạp chất trong sản phẩm thuốc và nguyên liệu làm thuốc; Nhằm giải quyết nguy cơ nhiễm tạp, chất pha trộn; tạp chất trong sản phẩm thuốc và nguyên liệu làm thuốc; các chất có khả năng thôi ra ra từ bao bì.

*Khóa học bao gồm:

– Hướng dẫn nội dung và áp dụng Chuyên luận USP-NF: General <232>, <233>, <466>, <467> và <1086> ; ví dụ cụ thể về chỉ tiêu kiểm tra tạp chất trong quá trình xây dựng và sửa đổi các chuyên luận Dược điển.

– Hướng dẫn nội dung và áp dụng Guideline ICH Q3A, Q3B và Q3C.

*Giảng viên: Chuyên gia đào tạo của Hội đồng Dược điển Mỹ

*Học viên:

– Bộ phận nghiên cứu phát triển

– Bộ phận Kiểm nghiệm

*Thời gian: 01 ngày, ngày 18/11/2019 (Khai mạc lúc 8h30);

* Địa điểm: Hội trường, Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh;

* Học phí: 1.500.000đ/ người/ khóa (Bao gồm bữa trưa cho học viên).

Hạn đăng ký đến hết ngày: 12/11/2019

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu xin đăng ký (theo biểu mẫu đính kèm) về Phòng Khoa học & Đào tạo bằng email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Điện thoại: 028 38368518 (NB 13) – 028 38374802;

Công văn thư mời

Phiếu đăng ký