Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Kon Tum, nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa phòng thử nghiệm phù hợp với sự phát triển của ngành dược, Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Kon Tum đã tiến hành xây dựng Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2005 từ giữa năm 2011.

Thông qua xây dựng tài liệu gốc “Sổ tay chất lượng” gồm 12 chương, 108 trang, 29 thủ tục, hơn 43 hướng dẫn công việc và hàng trăm biểu mẫu ở lĩnh vực thử nghiệm, đơn vị đã thực hiện các quy trình thao tác chuẩn, ứng dụng các thủ tục, hướng dẫn công việc và biểu mẫu theo quy định của ISO/IEC 17025, nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật và năng lực quản lý phòng thử nghiệm.

Hiện tại Trung tâm Kiểm nghiệm đã hoàn thiện hệ thống phòng Kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 và được Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025: 2005 (Quyết định số 351.2012/QĐ-VPCNCL ngày 18/12/2012, và chứng chỉ công nhận kèm theo). Phòng thí nghiệm có số hiệu: VILAS 604.

Đây là giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực đồng thời có ý nghĩa to lớn trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên toàn địa bàn, góp phần đưa thuốc đến người sử dụng hợp lý, an toàn và hiệu quả. Đây cũng là thành tích vượt bậc của toàn thể cán bộ viên chức của trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Kon Tum trong năm 2012, và trung tâm trở thành đơn vị đầu tiên trong ngành Y tế tỉnh Kon Tum đạt chứng chỉ này.

Một số hình ảnh trong đơn vị: