Viện Kiểm nghiểm thuốc TPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá gia hạn lần 1 cột sắc kỷ lỏng

Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá cho hàng hóa làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà cung cấp;

Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM đã phát hành công văn số 904/TB-VKNT ngày 01/11/2023 về việc yêu cầu báo giá cột sắc ký lỏng;

Đến ngày 08/11/2023, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM vẫn chưa nhận đủ báo giá để làm cơ sở thực hiện, VKNTTPHCM mời các đơn vị tiếp tục cung cấp báo giá cho nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *