Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM thông báo về việc chào giá khí sử dụng cho máy cộng hưởng từ năm 2023

Do nhu cầu cần mua sắm khí sử dụng cho máy cộng hưởng từ năm 2023, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM thông báo mời các nhà cung cấp tham gia gửi báo giá khí sử dụng cho các máy cộng hưởng từ cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *