VKNTTPHCM công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2023

Công khai tình hình xử lý tài sản năm 2023

Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe oto và ts cố định khác năm 2023

Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *