VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá cột sắc ký (lần 2)

VKNTTPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có cơ sở lựa chọn đơn vị cung ứng (hoặc tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn cho gói thầu) cột sắc ký với nội dung cụ thể:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *