VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá cột sắc ký lỏng lần 2

VKNTTPHCM đã đăng thông báo số 400/TB-VKNT ngày 16/05/2024 về việc yêu cầu báo giá cột sắc ký lỏng Đến ngày 23/05/2024, Viện chỉ nhận được 01 báo giá.

VKNTTPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có cơ sở lựa chọn đơn vị cung ứng với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *