VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá lắp dựng khung sắt lưới thép che chắn an toàn khu vực logo, hồ cá sân trước

VKNTTPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu lắp dựng khung sắt lưới thép che chắn an toàn cho khu vực logo, hồ cá sân trước tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *