VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá lắp dựng mái tôn chống thấm, chống nóng cho mái bê tông giữa dãy A và dãy C

VKNTTPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu lắp dựng mái tôn chống thấm, chống nóng cho mái bê tông giữa dãy A và dãy C tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *