VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá phụ kiện thiết bị

VKNTTPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá cho phụ kiện thiết bị Hệ thống sắc kỷ lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ với Detector Khối phổ tứ cực chập ba – LCMS/MS, model: Acquity UPLC I-Class Plus, hãng sản xuất: Water – Mỹ làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà cung cấp với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *