VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá phụ kiện thiết bị (lần 2)

VKNTTPHCM tiếp tục nhận báo giá để tham khảo giá cho phụ kiện thiết bị Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép nối với Detector Khối phổ tứ cục chập ba – LCMS/MS, model: Acquity UPLC I-Class Plus, hãng sản xuất: Water – Mỹ làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà cung cấp với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *