VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá sữa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho Cán bộ VC-NLĐ trong năm 2024

Căn cứ vào nhu cầu mua sữa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho Cán bộ VC-NLĐ trong năm 2024, VKNTTPHCM thông báo mời các nhà sản xuất, cung cấp tham gia gửi báo giá danh mục sữa cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *