VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá sữa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho Cán bộ VC-NLĐ trong năm 2024

Căn cứ vào nhu cầu mua sữa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho Cán bộ VC-NLĐ trong năm 2024, VKNTTPHCM – Địa chỉ: số 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh thông báo mời các nhà sản xuất, cung cấp tham gia gửi báo giá danh mục sữa cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *