VKNTTPHCM thông báo v/v yêu cầu báo giá tư vấn khảo sát, lập đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

VKNTTPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn khảo sát, lập đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Phần mềm Quản lý hồ sơ tài liệu và Quản lý dung môi hóa chất tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *