VKNTTPHCM thông báo về Kế hoạch đào tạo năm 2024

Mức phí đào tạo tập trung, đào tạo kèm cặp (dự kiến): 1.200.000 đồng – 1.500.000 đồng/ học viên/ ngày (Bao gồm tea-break; Chưa bao gồm chi phí dung môi hóa chất, thuốc thử chuyên biệt sử dụng cho 01 lớp đào tạo có thực hành);

*  Đối với các lớp tập trung tại Viện, ngoài mức học phí cho mỗi học viên, đơn vị tự chi trả tiền ăn, ở, đi lại;

*  Đối với lớp đào tạo tại đơn vị hoặc kèm cặp chuyên đề riêng,  từ yêu cầu số lượng học viên và thỏa thuận với đơn vị, mức phí theo từng hợp đồng cụ thể.

*   Công văn chiêu sinh và Phiếu đăng ký khóa đào tạo sẽ được cập nhật khoảng 15 ngày trước khi khóa đào tạo diễn ra trên trang thông tin điện tử www.vienkiemnghiem.gov.vn

*   Nhu cầu cầu đào tạo xin điền vào “Phiếu nhu cầu đào tạo” (file đính kèm) gửi về email khdt@vienkiemnghiem.gov.vn

Kế hoạch đào tạo năm 2024

Phiếu nhu cầu đào tạo 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *