VKNTTPHCM thông báo về việc yêu cầu báo giá lắp đặt, đấu nối đường ống chữa cháy tầng 1

Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu lắp đặt, đấu nối đường ống chữa cháy tầng 1 tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

Công văn thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *