VKNTTPHCM tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) đánh giá liên phòng năm 2024 (ILT 2024)

Kính gửi:  Quý Phòng thí nghiệm/ Quý Đồng nghiệp,

Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) đánh giá liên phòng năm 2024 (ILT 2024) với các phép thử theo công văn số 327/VKNT-KHĐT ngày 15/04/2024;

Thực hiện theo Nghị định 110/2023/QH15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Viện thông báo điều chỉnh đơn giá và thời hạn thanh toán của phép thử theo Thông báo số 342/TB-VKNT ngày 19/04/2024.

  • Thời gian: Bắt đầu từ tháng 04/2024, kết thúc vào tháng 11/2024;
  • Thông tin phép thử và mức thu:

+   Công văn số 327/VKNT-KHĐT ngày 15/04/2024: File đính kèm;

+   Thông báo số 342/TB-VKNT ngày 19/04/2024: File đính kèm.

  • Đăng ký tham gia
  • Quý Đơn vị vui lòng quét mã QR hoặc ấn vào link để đăng ký tham gia Chương trình TNTT 2024;
  • Hạn đăng ký: đến hết ngày 15/05/2024;
  • Hạn thanh toán phí tham gia (theo văn bản đính kèm) chỉ có giá trị đến trước ngày 30/06/2024

Sự tham gia của các phòng thí nghiệm sẽ góp phần vào thành công của Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2024.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./.                

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TNTT 2024

Công văn 327

Thông báo 342

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *