Khoa Dược lý

Lịch sử hình thành

Năm 1977: Thành lập Phòng kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh vật, vi sinh vật do DS. Đỗ Thị Kim Chi – Phó Phân Viện Trưởng kiêm Trưởng phòng.

Năm 1995: Phòng kiểm nghiệm Sinh vật và Vi sinh vật do TS. Nguyễn Văn Thị (Phân Viện trưởng) tạm thời điều phối trong giai đoạn đầu.

Năm 1996: Phòng kiểm nghiệm Sinh vật được tách riêng do DS. Tống Viết Thắng làm trưởng phòng.

Năm 2006: Phòng Kiểm nghiệm Sinh vật đổi tên thành Khoa Dược lý.

Năm 2010 – 2011: Khoa Dược lý, do ThS. Huỳnh Ngọc Duy – Phó trưởng khoa phụ trách.Năm 2012 đến nay: Khoa Dược lý, do ThS. Hoàng Thái Phượng Các làm Trưởng khoa

Chức năng và nhiệm vụ

Kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm bằng phương pháp hóa lý, phương pháp sinh vật bao gồm: thử nội độc tố, chất gây sốt, kích ứng da và niêm mạc, độc tính bất thường và định lượng một số chất bằng phương pháp sinh vật như hormon và một số chế phẩm sinh học.

– Nghiên cứu thử độc tính bán trường diễn và trường diễn, các mô hình dược lý, nghiên cứu dược động học, sinh khả dụng của thuốc, đánh giá in vitro, in vivo.

– Chăm sóc động vật thí nghiệm phục vụ công tác thử nghiệm và nghiên cứu bằng phương pháp sinh vật.

– Tham gia các công tác đào tạo, mạng lưới, nghiên cứu khoa học.