Khoa Kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ngày 12/10/1977, Bộ Y tế ban hành quyết định số 1125/BYT/QĐ qui định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của PVKN TPHCM trong đó có tổ kiểm nghiệm Đông dược và tiêu chuẩn hóa do DS. Vũ Thị Liên phụ trách. Năm 1995, Bộ Y tế đã ký quyết định thành lập Phòng Kiểm nghiệm Hóa lý II, trên cơ sở tổ kiểm nghiệm Đông dược. Năm 2006, Chính phủ đã ra quyết định nâng cấp và đổi tên Phân Viện Kiểm Nghiệm thành Viện  Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Kiểm nghiệm Hóa lý II trở thành Khoa Kiểm nghiệm Đông Dược – Dược Liệu tồn tại đến ngày nay.  Từ một tổ chuyên môn phát triển lên phòng rồi khoa chuyên môn, Khoa Kiểm nghiệm Đông Dược – Dược Liệu đã có những bước trưởng thành nổi bật về các mặt công tác nhằm phát triển Y, Dược cổ truyền Việt nam

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

– Kiểm nghiệm xác định chất lượng thuốc Đông Dược – Dược Liệu bằng các phương pháp: hóa học, hóa lí, vật lí, vi học và kiểm nghiệm các đối tượng khác khi được phân công.

– Nghiên cứu thiết lập chuẩn: dược liệu chuẩn, cao chuẩn, chất điểm chỉ.

– Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm nghiệm thuốc Đông Dược – Dược liệu.

– Tham gia công tác theo qui định nhiệm vụ chung của các Khoa/Trung tâm chuyên môn.

Lớp tập huẩn kiểm tra chất lượng dược liệu và thuốc từ dược liệu bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng hiệu năng hiệu

THÀNH TÍCH KHOA KIỂM NGHIỆM ĐÔNG DƯỢC-DƯỢC LIỆU

– Bằng khen đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Bộ Trưởng Bộ Y Tế do “Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm các năm: 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010”.

– Năm 2003: Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt nam tặng Bằng khen do “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ” năm 2003 của ngành Y tế.

– Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế do “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thuốc năm 2010”.

– Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế do “Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015”.

– Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế do “Đã có nhiều thành tích trong công tác phát triển Y, Dược cổ truyền Việt nam n ăm 2017”.